מפתחות

א . אישים וספרים אבו זכרי 253 אבול פאראי , ראה אבן אל עברי אבוקרט 114 אבות דרבי נתן 66 אביי 259 173 172 אבימל ך 46 אכן אבי אציבאה 244 14 אבן איוב , ש' ראה בן איוב , ש' אכן באגיה 13 אכן אל עברי 244 אכן אל קפטי 244 אבן זוהר אבו מרואן 115 אבן סינא 156 117 35 31 אבן עזרא , מ' 95 אבן רושד 118 אבן שמואל , יי 183 40 14 12 אבן תיכון , מ' 122 68 67 אבן תיכון , ש' 89 86 43 42 40 35 16 1211 254 183 172 170 169 168 133 אברבנאל , יי 45 אברהם ( אבינו ) 177 96 89 84 29 27 אברהם אבן דאוד 28 אברהם בן הרמב"ם 200 174 89 78 76 75 58  אל הספר
מוסד ביאליק