פרק רביעי תרי"ג המצוות המקובלות לפי משנה תורה וטעמיהן במורה נבוכים

פתיחה מבין הנושאים במחקר הו מב"ם שעדיין לא נידונו היא השאלה , אילו מצוות מתוך תרי"ג המצוות שמונה הרמב"ם בספר המצוות ובהקדמתו למשנה תורה הוא פירשן במורה נבוכים . שהרי בסיומו של הפרק העשרים ושישה של החלק השלישי מבשר לנו המחבר , שהוא עתיד לפרש לנו את טעמיהן של כל 'שש מאות ושלוש עשרה' המצוות 'עד שלא ישארו מהם רק קצת מצוות מועטות מאד , הם אשר לא התבארו לי סיבותם עד היום' ( תסדו ) ו אבל עדיין לא נמצא מישהו שניסה לזהות את המצוות הללו וגם לבדוק אם אמנם הן מועטות כל כך . נפרט אפוא את כל תרי"ג המצוות לפי סדרן בהקדמה למשנה תורה , שהוא הסדר הזהה כמעט לגמרי עם זה שבספר המצוות , ' ונציין את הטעמים לכל המצוות שנימק ונעמיד על אותן שלא נימק . מאלה האחרונות נעמיד על אותן שלפי הנראה לא ראה צורך לנמקן , כי נראו לו מבוררות מעצמן מהמגמות היסודיות של התורה , שעליהן עמד במורה נבוכים ג , כז , או מהנמקותיו למצוות אחרות , וכן על אותן שמן הסתם לא נראו לו יוצאות מפשוטם של הפסוקים . שהרי כאמור בחלק ג , מא > עמ' תקיח , תקכו ) לא התכוון הרמכ"ם כסוגיה זו של טעמי המצוות במורה נבוכים אלא לפרש את טעם הפסוקים ולא את טעם ד...  אל הספר
מוסד ביאליק