פרק ראשון האיגרת לרבי חסדאי הלוי

מבין האיגרות המיוחסות לרמב"ם והמופיעות ברבים מקובצי איגרותיו וגם בקובץ תשובות הרמב"ם , לפסיא תרי"ט , תופשת מקום מיוחד האיגרת לר' חסדאי הלוי מאלכסנדריה , המופיעה בקובץ התשובות בחלק השני , דף כג ע"א — כד ע"ב . איגרת זו כוללת פירושים לסוגיות הקשות והבעייתיות ביותר במשנתו של הרמב"ם : חידוש העולם , הנסים , הנבואה ונבואת משה . כן היא מפרשת את דעתו של הרמב"ם על מעמדם של חסידי אומות העולם ועל משמעות הרעיון 'זכות אבות' — נושאים שאמנם כמעט אינם נידונים במורה נבוכים , אבל דעתו של הרמב"ם עליהם היא מהנושאים שהגענו אליהם בגוף ספרנו בפרק הראשון ( עמ' ( 22-21 ובפרק השביעי ( עמ' . ( 89 האיגרת נחשבת גם כיום בדרך כלל כאיגרת אותנטית . אף על פי שיש גם רבים השותקים עליה בדיוניהם במשנתו של הרמב"ם , ומן הסתם משום שאינם מאמינים באותנטיות שלה . ואמנם האיגרת מעוררת כמה חששות קשים מאוד ביחס למהימנותה : א . קודם כל , יש לה לאיגרת הזאת פתיחה מוזרה מאוד , וזה לשונה לפי הקובץ הנזכר , חלק שני , כג ע"א טור ראשון : אמר התלמיד הנני נשבע להדרתך כי בשבועה חמורה השביעני מורי הרב שיחיה שלא אעמיד אדם על כתב ידו ולא אערים למו...  אל הספר
מוסד ביאליק