פרק שנים־עשר סוף דבר הדת במערכת הפילוסופית

לפי הרמב"ם , השכל הוא 'צלם האלוהים' של האדם , ' הוא 'כבוד קונו' והוא ' הדיבוק' אשר בינו לבין ה' יתברך . ' השלמות העיונית האינטלקטואלית היא שלמותו הנעלה ביותר של האדם . בהתאם לכך נוכחנו לראות בפרק השני של ספרנו , שמשה רבינו 'בחיר ה' מכל המין האנושי' ( סדר נזיקין , עמ' ריב ) ו'הנכבד מכל נולד' ( מורה נבוכים ב , לג [ שכא , ([ שלא קם נביא כמותו לא לפניו ולא לאחריו , הגיע לשיא השלמות האינטלקטואלית ומתוך כך שמע את ה' 'מבין הכרובים , ' כלומר הגיע להתגלות האלוהית באמצעות השכלי . משה רבינו היה , לדעת הרמכ"ם 'אדון כל החכמים' ( מורה נבוכים ג , נד [ תקצט , ([ כלומר הפילוסוף הגדול ביותר שקם בהיסטוריה האנושית . הוא הגיע לידיעת 'כל טובו' של , 'ה כלומר להכרת כל דבר שביכולת האדם לדעת ( ראה שם א , נד n crr ואם אמנם אנו נזקקים כיום בלימוד הפילוסופיה לא לחיבורים של משה רבינו אלא לאלו של אריסטו היווני , שהיה פילוסוף הרבה יותר קטן ממנו , הרי מן הסתם נובע הדבר מתוך כך , שמשה הקדיש את חייו , בניגוד לאריסטו , לא לכתיבת ספרי פילוסופיה ללומדים מתחילים , אלא לעניין הרבה יותר נעלה מזה י 1 מורה נבוכים א , א ( כאן . ...  אל הספר
מוסד ביאליק