המצוות ההכרחיות (מתוך כתב־יד ברלין ‭(MS. Or. qu. 575 ,102. 1‬