פרק שביעי ייחודו של ישראל, ארצו ולשונו

א . ייחודו של ישראל בניגוד לרבי יהודה הלוי , המייחס לעם ישראל איזו סגולה טבעית מיוחדת שזיכתה אותו להיות העם הנבחר שבכל העמים , אין הרמב"ם מייחס לו כל סגולה טבעית כ 1 את . אמנם , פעם אחת במורה נבוכים — וכמדומני זו הפעם האחת והיחידה בכל ה 0 פר — הוא רומז על סגולה מיוחדת של עם ישראל תוך הסתמכות על נ אמר הלמודי , לכאורה תמוה מאוד , אך מכל מקום מאמר אשר לפי הוראתו המ לול 1 הפשוטה מורה על סגולה היגיינית מיוחדת שזכה לה עם ישראל . וזה ל ^ ון הרמב"ם במורה נבוכים ב , ל ( שיג : ( ומהמאמרים גם כן הנפלאים , אשר פשוטיהם בתכלית הריחוק , וכשיובנו פרקי זה המאמר הבנה טובה — תיפלא מחכמת זה המשל והסכימו למציאות . הוא אמרם :. 'משבא נחש על חוה , הטיל בה זוהמה ' ישראל שעמי ו על הר סיני פסקה זוהמתן , גוים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן' — והנהג זה גם כן ! אמנם מחבר הספר הזה אינו מתיימר להיות בעל 'הבנה טובה' במורה נבוכים , אבל נדמה לו — כפי שכבר הוזכר בפרק הראשון של ספרנו ( עמ' — ( 26 שבפירושם של דברים אלה לא נמצאים עד היום כל חילוקי דעות בין מפרשי הרמב"ם , ושהוא רשאי ללא היסוסים להתבסס עליהם . ה'נחש' הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק