המצוות ההכרחיות (מתוך כתב־יד ברלין 168ב. ‭(MS. Or. qu. 684‬