הקדמה

אם נעורר במחשבתנו שמו של איש מן האנשים הראשונים במעלה בתולדות התרבות האנושית , נראה בדרך כלל דמות אחת עיקרית מופיעה לנגד עינינו . דרך משל עמנואל קנט . קנט היה , כידוע , לא רק פילוסוף גדול ומגדולי הפילוסופים שבכל הדורות , אלא גם איש מדע שכתב והרצה בתחומים שונים של הטבע והאנתרופולוגיה , ועד היום נישא שמו על תיאוריה מפורסמת בהתהוות מערכת השמש ( ההיפותזה של קנט לפלאס . ( אכל השם קנט לא יביא אותנו מהרהור ראשון אלא לשוות לנגדנו את דמותו של הפילוסוף החריף והמעמיק , שבביקורת התבונה שלו עקר מן השורש את היסודות האחרונים של האמונות האריסטוטליות הסכולסטיות , שעדיין נשארו שוררות בתולדות הפילוסופיה עד לימיו . כיוצא בזה שמו של בן ארצו הצעיר ממנו בעשרים וחמש שנה , אבל נבדל ממנו הבדל גדול מאוד בכל דמותו האישית — השם גתה . גתה היה , כידוע , לא רק משורר גדול ומגדולי המשוררים שבכל הדורות , אלא גם הוא , בדומה לקנט , היה איש מדע שכתב מחקרים בפיסיקה , בביולוגיה ובתחומים שונים של מדעי הרוח . כן היה במשך יובל שנים שר בדוכסות סכסוניה ויימר . ברם השם גתה יעורר בנו מיד , לא את דמותו כאיש מדע ולא את דמותו כשר בממש...  אל הספר
מוסד ביאליק