ב. מפתח העניינים

א . שלום יעקב אברמוביץ . 1 איגרותיו 247—244 240 229 223 222 221 220 219 407 2 כניסתו לספרות במשך העשור הראשון ליצירתו ( 1868 — 1857 ) רקע ביוגראפי 253—240 229—228 223—219 התפתחות גישתו לספרות —224 221—220 256—240 225 עמדותיו בשאלות אסתטיות עקרוניות —240 249—247 243 הערב והמועיל ביצירה האמנותית 251 248 מקומו של הדמיון ביצירה הספרותית —61 260—259 255 242—241 62 זיקתו למחשבה הפילוסופית והאסתטית הגרמנית של המאה הייה 240 220—219 61 242 זיקתו לביקורת הראדיקאלית הרוסית של זמנו 263 257 251 242 224 גיבוש תורת ה'התייחסות' הספרותית —244 260—259 256 התפישה המימטית המתחייבת מתורת ההתייחסות' 256—254 251—250 248—246 הבעיות של הבדיון הספרותי 242—241 260—259 התפישה הדידאקטית המתחייבת מתורת ה'התייחטות ' 250 248—246 מושג הספרות הלאומית המתחייב מתורת ה'התייהסות' 249—247 246 התוכנית הספרותית שגיבש אברמוביץ עלפי תורת ה'התייחסות' 240 224 220 256—246 מקומו של הרומאן בתוכנית : פולמוס הראמאנען 253—240 231 229 זלזול ראשוני ברומאן 240 התרכזות ברומאן כז'אנר בלטריסטי עיקרי 251—250 אחדות התוכן המוסרי והלבוש הבדיוני ...  אל הספר
מוסד ביאליק