א. מפתח השמות

אברמוביץ , פ 0 יה ( לבית לוין ) 286 219 אברמוביץ , שלום יעקב 44 32 30 18 14 13 198 197 189 187 179 120 116 82 67 61 411—217 202 אטינגר , שלמד . 334—333 304 187 181—180 אייכל , יצחק 304 303 288 אייכנוואלד , ישעיהו 240 220 אל 1 ט , מרים 114 אלייט , ג'ורג' 120 אלכסנדר השני 320 261 258 224 אקסנפלד , ישראל 283 216—179 14 13 11 ארטר , יצחק 296—295 239 237 229 181 99 אריוסטו , לודוביקו 114 91 באלזאק , אונורה דה 201 13 אלו , ניקולא 63 בולבר ליטון , ר . א . 264 117 115 72 62 ביאליק , ח . נ . 342 338—337 33 32 30—28 392 351 בייט , ג'קסון וו . 168 ביילינסון , מ . א . 232 71 65 61 57 ביילינסקי , וו . ג . 277 257 3 ינשט 1 ק , י . ל . 229 223 221 ' בן-עמי' ( מרדכי רבינוביץ ) 223 ' בעל מחשבות' ( איזידור אלישיב ) 167 97 13 2 רדיצ'בסקי , מ . י . 166 117 103 ברודס , ר . א . 231 ' בר טוביה' ( פנחס פרנקל ) 93 75 ברונטי , אמילי 120 115 בריינין , ראובן 100 94 93 86 84 83—79 57 147 104 ברגר , י . ח . 97 96 85 18—17 ברנשטיין , נ . ה . 223 ברנשטיין , סימוני 326 223  אל הספר
מוסד ביאליק