ו. תאווה — אהבה — נישואין

שתי המערכות של משולשי יחסים בין המינים , שהחטיבות השונות של הסיפור מעמידות זו לעומת זו , מפרשות — באמצעות יחסיהן אלו לאלו — את עיקר משמעות הסיפור , כשם שהן מהוות את תשתית המיבנה שלו . כדי לעמוד על מלוא משמעותן , חייבים אנו להתעכב על מקומו של יסוד מרכזי בתמונת החיים ובמ ערכת הסיפור של 'פישקה החיגר , ' שהביקורת ממעטת בדרר כלל לעסוק בו , היסוד הסקסואלי . בכלל לא ניתנה הדעת כראוי על חשיבות התפקיד שהועיד אברמוביץ ליסוד זה ביצירתו הסיפורית , בתורת אמן שיצא להתבונן בחיים האנושיים מנקודת מוצא ביולוגית , כחלק מ'תולדות הטבע , ' החל בסיפורו הראשון , ' למדו היטב' — ' האבות והבנים . ' 'פישקה החיגר , ' בכל אופן , עוסק בין השאר בצורה מרוכזת ומכוונת בגילויים של מיניות ח & יפה וישירה בחיים היהודיים , על אף כל האמיתות הקונבנציונאלית על דבר הצניעות היהודית וכר . ' הסיפור דן במקומו של הדחף המיני הישיר , הן בתוך המסגרות החברתיות ה'כשרית' והן מחוץ להן . הביקורת מיעטה לעסוק באספקט זה , לאו דווקא מחמת פוריטאניות יתירה ( אם כי , במקרים רבים מאוד , גם משום פוריטאניות כזאת . אגב , עובדה מעניינת היא שביקורת הספר...  אל הספר
מוסד ביאליק