ה. החטיבה השנייה — מידת הרחמים

בחטיבה השנייה של הסיפור , עד תחילת הפרק האחרון שלה , כמעט אין מנדלי מתערב . קולו נאלם כאן כמעט לגמרי החל בראשית פרק ו ועד לסוף פרק ט . הוא שב ומופיע בפרק י , הפרק האחרון , הופעה שיש בה הקבלה מפורשת להופעתו בפרק ב של החטיבה הראשונה , היינו להתערבותו הסקרנית בשיחתו של אלתר , שהביאה לתשובת ה'בע' ולשיחה עליה . הקבלה זו היא מסימני הקשר המובהקים בין שתי החטיבות , שכן לא רק מחזירה היא את מנדלי לתפקידו המקורי כחוקר ומקשן ( במרבית החטיבה השנייה הוא משמש בתפקיד שומע כמעט פאסיבי , ( אלא שהיא אף מביאה אותו לבסוף לגילוי סודו של אלתר , שבתחילת הסיפור החל לחטט ולנקר בו . שוב מופיע כאן ה'בע' של אלתר כמין תשובה המיקה ( בפרקים ב ו י של הסיפור מרוכזות שתי הופעותיו העיקריות של 'מוטיב' ה'בע' ב'פישקה החיגר' נוסח א , ( אלא שהפעם אין מנדלי מקבל אותו כתשובה . הוא ממשיך לדחוק ולחקור , והעובדות שפישקה מוסיף לחקירה זו סוגרות על אלתר מכל עבה עד שהוא מגיע סוף סוף לרגע המשבר וה'התוודעווד ( ה'אנאגנ 1 ריסיס' של הטרא 55 בנוסח המורחב של הסיפור אף מוסיף מנדלי ומפרש , כי באותם שני 'אשכנזים' מופלאים , העומדים על ההר הירוק...  אל הספר
מוסד ביאליק