ג. המיבנה של 'פישקה החיגר' בנוסחו הראשון

אף כי נוסח בראשית של 'פישקה' ( כמו נוסחי בראשית של סיפורי אברמוביץ האחרים ) אינו כל כד חסר סיבוך ומורכבות כפי שנוהגים לחשוב , הרי התכונות היסודיות של המיבנה שלו הן הפשטות והשקיפות . מכאן , במידה מסוימת , חשיבותו העקרונית של נוסח זה בוויכוח על עקרונות המיבנה והקומפוזיציה של הנוסח המאוחר . ואם ביחס לנוסח המאותר אמנם יש מקום להתווכח , ואף להעלות את השאלה , אם בכלל שולטים בו לכל אורכו עקרונות מיבניים רצופים , הרי ביחס לנוסח המוקדם דומה שלא ייתכן ויכוח כזה . המיבנה האחיד והפשוט גלוי כאן לעין . חלקיו נקבעים זה לעומת זד . באורח סימטרי מדויק , ניתן לומר , כמעט מותווה בסרגל ובמחוגה . אברמוביץ הקפיד כאן כל כך על הסדירות והסימטריות , עד שהללו משתקפות בשוויון כמותי מושלם כמעט של שתי החטיבות שעשרת הפרקים של הסיפור הקצר מחולקים ביניהן " : חטיבה ראשונה ( פרקים א—ה ) מחזיקה כ 22 מתוך 45 עמודיו , וחטיבה שנייה ( פרקים ו—י ) כ 23 עמודים . ההבדל הכמותי בין שתי החטיבות הוא בשתיים שלוש פיסקות לכל היותר . 41 הדפסת הנוסח הראשון של 'פישקה' היא גרועה במיוחד , וטעויות הדפוס בה מרובות . בין השאר מסומן הפרק האחר...  אל הספר
מוסד ביאליק