'פישקה החיגר' מאת ש. י. אברמוביץ נוסח־בראשית של הסיפור, משמעותו לשעתו ומקומו בוויכוח על הסיפור המורחב