ח. בין 'למדו היטב' ל'האבות והבנים'

תיאור מפורט של ההבדלים בין 'למדו היטב' ל'האבות והבנים' אינו עניין לדיון הנוכחי . מסגרתו המתאימה היא של מהדורה אקרימית . 133 עם ואת אין אנו פטורים 133 זו תינתן לנו , כמקוווה , במסגרת 'מפעל מנדלי' שליד האוניברסיטה העברית במסגרת עבודת ההכנה לקראת מהדורה אקדימית זו נבדקו הבדלי הנוסח הגירסאות השונות של 'למדו היטב' — 'האבות והבנים' באמצעות המחשב . תוצאות בדיקה זו דיווח ר . מירקין ב'המחשב בחקר הספרות והלשון , ' 'האוניברסיטה כאן מהצבעה על כמה מגמות בעיבוד , שעיבד אברמוביץ את סיפורו בין השנים 1868—1862 במידה שיש בציון מגמות אלו כדי להוסיף הארה מסוימת לנושא העיקרי של דיוננו י דרך התפתחותו של הסיפור העברי האקטואליסטי של תקופת ההשכלה בהתקדמותו המודרגת מן ההסתמכות על טופס הרומאן הסנטימנטאלי ועל התפיסה הא היסטורית המונחת ביסודו לעבר ראשיותיה של סיפורת ריאליס - טית בעלת מגמה היסטוריסטית . בדרך התפתחות זו ממלאים תפקיד חשוב , כמובן , גם שינויי הטקסט הקטנים ואפילו הזעירים , אבל שינויים אלה , כאמור , תובעים מסגרת דיון לעצמם , והם לא ייזכרו כאן אלא לשם הדגמה מינימאלית . ברור כמו כן , שההשוואה הנוכחית מוצי...  אל הספר
מוסד ביאליק