ז. בתוך מעגל הטבע

על פי המסורת המקובלת בביקורת אברמוביץ , אין הדיון הביקורתי פטור משימת לב מיוחדת לתיאורי הטבע שב'למדו היטב '— ' האבות והבנים , ' זה הגורם היחיד ברומאן הנעורים , שנהגו לראות קשר בינו לבין המשך התפתחותה של יצירת המחבר . כבר בשנת , 1869 זמן לא רב אחרי הופעת האבות והבנים , ' ציין א . י . פאפירנא בדברי ההערכה המפורטים שלו על הרומאן את 'הכוח הנפלא אשר להחכם אבר מוביץ לתאר מראות הטבע ; ' מראות אלה , המשיד המבקר , 'מלאים בכל ספרו' של אברמוביץ , ולו בא להעתיקם במאמרו היה מוכרח להעתיק חלק גדול ממנו , ולפיכך הסתפק בציון מראי מקומותיהם של שישה קטעי תיאור . 'יתבוננו הקוראים על המקומות אשר ציינתי ויראו אם כנים דברי , ' הציע . 126 126 כל כתבי פאפירנא , עמי . 164 הקוראים התבוננו . ששת הקטעים , שסומנו על ידי 5 אפירנא , זכו לציוני שבח כמעט בכל דבר הערכה שעניינו הרומאן העברי הראשון של אברמוביץ . שבחיו של 3 אפירנא לתיאורי הטבע שבספר נאמרו , אמנם , בין הרבה דברי שבח אחרים : לעיצוב הדמויות שברומאן , לפיתוח עלילתו , ללשונו , לשליחותו החינוכית ולתוכנו החברתי . במשך הזמן ירדה הערכה זו ליצירה בכללה ירידה תלול...  אל הספר
מוסד ביאליק