ו. החדשנות באמצעיו האמנותיים של אברמוביץ ב'לימדו היטב' — 'האבות והבנים'

הסצינה הקומית של שיחת אפרים ומעכה ( שרה ב'האבות והבנים ( ' בפתיחת הסיפור עשויה לשמש גם רקע לתיאור החידושים האמנותיים , שהכניס אברמוביץ לרומאן העברי ב'למדו היטב . ' יש לציין בפתח הדברים , שהאמצעים האמנותיים החדשניים של אברמוביץ , כפי שהם מתגלים בסיפור זה , משמשים בערבוביה חסרת כוונה עם אמצעים שיגרתיים יותר — המכתב והאוטוביוגראפיה הווידויית , שאברמוביץ הביאם אל הסיפור בין שאר האביזרים שנטל בהשאלה מרומאן האינטריגה הסנטימנטאלי ובעיקר ממאפו . יש להבחין , בכל אופן , בין המכתבים והווידויים האוטוביוגראםיים המשובצים ברומאנים של מאפו לבין אלה שב'למדו היטב' ושב'האבות והבנים , ' זזאת אף בלא להביא בחשבון את עליונותו הטכנית הברורה של מאפו , רב האמן של הסיפור המיל 1 דראמאטי העברי , בהפעלתם של אמצעים אלה . מאפו משתמש במכתב ובווידוי ברגעים של הפסקת הרצף הסיפורי הישיר , שבו מתגלה עיקר כוחו . אין בהם אלא משום הרפיה זמנית של מתח אפי מתמיד . אפילו ב'עיט צבוע , ' שבו נעשה היסוד האגרוני מעיק בשיפעתו , אין התפתחותו הקבועה של הסיפור נפגעת על ידיו פגיעות חמורות . לא כן הדבר אצל אברמוביץ . הוא הגיע לשלטון בהרצ...  אל הספר
מוסד ביאליק