ה. הופעת הערים ה'מנדלאיות'

התוצאה המעניינת ביותר של שילוב יסוד 'הפאנוראמה' החברתית ב'למדו היטב' מבחינת המשך יצירת אברמוביץ היא החלוקה הברורה של התפתחות העלילה לשני חלקים על פי שני מרכזים : הערים כסלון וצלמונה . שתי ערים אלו ממלאות תפקיד ראשוךבמעלה בקביעת המיבנה של הרומאן . הסיפור כולו מתפרק לכמה חטיבות , שניתן לכנותן חטיבות כסלון וחטיבות צלמונה . בחטיבות כסלון ( להן יש לצרף גם את פרקי כזיב ) מתרחשות אהבת דוד ונעמי רחל ופרשת התמוטטות בית אפרים ; בחטיבות צלמובה מתרכז הסיפור בדמותו של אריה . מובן , שיש קשרים בין החטיבות השונות . עם זאת ממחישות הן המחש סטרוקטו ראלי את הכפילות היסודית שבעלילה . שתי התרחשויות עלילתיות נפרדות מתפתחות בהן , וביניהן —בתנועת מטוטלת —עובר קו ההתפתחות הסיפורי . לכל קבוצת חטיבות יש כרונולוגיה משלה , ובשעת מעבר מעיר לעיר נאלץ אברמוביץ לרוב לשוב אחורה בזמן הסיפורי . משום כך משתדל הוא לשמור בזהירות על שיווי משקל בין כסלון וצלמונה . החלק הראשון של 'למדו היטב' חולק לפי כר חלוקה מדויקת ופשטנית בין שתי הערים . ב'האבות והבנים' נעשתה החלוקה משוכללת ורגישה יותר . ( ראה להלן , פרק ח . ( התנועה בין שתי...  אל הספר
מוסד ביאליק