ג. בעיות הרומאן העברי האקטואלי

הבדל זה בין גישותיהם של מאפו ואברמוביץ יש לו נגיעה ישירה ל'למדו היטב , ' משום ש'עיט צבוע' היה , כאמור , דוגמה יחידה של רומאן עברי אקטואלי שאברמוביץ מצא לפניו כשניגש לכתיבת סיפורו הראשון ; דוגמה שנסתייע בה הן בדרך החיוב ( בלימוד הטכניקה של האקספוזיציה באמצעות סידרת איגרות , למשל ) והן בדרך השלילה . כמו כן הסתמך אברמוביץ ( בהקדמה ל'למדו היטב ( ' הסתמכות מפורשת על נסיונו של מאפו בהוקעה סיפורית של דמויות אקטואליות כגון ר' צדוק וגעל , ועל הצידוק העיוני שנתן מאפו לנסיונו זה ( במכתב לשניאור זק"ש , rrn . ( ללא ספק , תחום נרחב למדי של פראקטיקה סיפורית ושל מחשבה 74 העדויות לכך מרובות . ראה בייחוד מכתבו של מאפו אל ליאון רוזנטאל מיוני : 1864 ' הראיתי תמונת יהודה וישראל מימי קדם ומהר ציון הופעתי על תמורת הליכותיהם בימים האלה . אמנם זאת שמתי לי לקו בדברי על דורות עולמים להודיע לעמי כי לא כימים הראשונים הימים האלה לבית ישראל . על כן נטיתי לי קו על שתי קצותיו , אהבת ציון ואשמת שומרון מקצהו מקדם ועיט צבוע בקצהו האחרון , למען יקרא המון העם , יראה את שתי קצותיו והתעורר על תהפוכותיו ואמר : איכר . הרחקנו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק