א. החוליה הראשונה

ש . י . אברמוביץ החל לנהוג בעצמו מנהג סופר מקצועי , שכתיבתו היא עיקר עיסוקו , בשנת 1860 לערך , כשנתיים לאחר שנגאל , כדבריו , מגלות 'מצרים' של עבודת הוראה בבית ספר בעיר קטנה ומתנכרת ( קאמניץ פ 1 ז ולסק ) ונלקח אחר כבוד ל'ברדיטשב המבורכת' לשכון ברווחה ובלא טירדות פרנסה בבית חותנו , הנוטריון זלמן לוין . 1 במשך השנתיים הראשונות של תקופה מבורכת זו בחייו ( מסוף 1858 ואילך ) השקיע עצמו רובו ככולו בלימוד , כמנהג חתן תלמיד חכם ( בחורף 1859 כתב לאחד מידידיו על סדר יומו : 'קמתי בעלות השחר ולמדתי , ואכלתי ולמדתי , ושתיתי טהעע ולמדתי עד חצי הלילה , והיה כזה יום מחר' , ( אלא שנושא לימודו היה המדע , ולא הגמרא ונושאי כליה . הוא לא ראה עצמו עדיין כשר להופיע הופעת סופר ברבים , למרות התהילות והתשבחות שלהן זכה מאמרו הראשון , 'מכתב על דבר החינוך , ' שפורסם ב'המגיד' בשבת . 1857 'גם כי אלך ואבוא בין גדולי עם המגדילים אותי בלשונם , ובמכתביהם ישבחוני , בכ"ז לא גבה לבי ולא רמו עיני , כי מכיר אנכי את ערכי כי קטונתי מאד , ואנוכי עפר ואפר , ' ! כתב אז במכתב , שיש בו הרבה החזקת טובה עצמית שמתוך ענווה לראווה , והוס...  אל הספר
מוסד ביאליק