בראשית הרומאן העברי האקטואלי הערות ל'למדו היטב' — 'האבות והבנים' מאת ש. י. אברמוביץ