ה. משמעותו הסמלית של השביס — כסף ושווה־כסף

אין אנו צריכים להרחיק לכת כדי למצוא את סמלה המרכזי של המציאות ב'שטערנטיכל , ' ואולי בכל כתביו של אקסנפלד ' . net e בידינו . ברומאן אין המחבר נלאה מהטעמה מודגשת של סמל זה , שאינו אלא הכסף . מושג האמת של אקסנפלד אינו מצוי כלל בתהום האידיאות או בתחום האידיאלים הישירים של ההשכלה . כולו שרוי בתחום הממשי , הסמוך והנראה , שביחסי הגומלין שבין ממון להברה . בתוך מערך היחסים המקיף , שבין האדם למטבע נקבע מושג ה'מציאות' הבסיסי של המחבר . יחסים אלה נדונים ברומאן בהרחבה . קיימת הבחנה בין יחסים 'נכונים' ( מיכל כסף , אוקםמן כסף ) ליחסים בלתי נכונים ( הרבי והכסף , ליפא לוויט המפזר את ממונו . ( טיב היחסים האלה הוא , מכל מקום , הקובע את טיבה של המציאות שבה חי ופועל הפרט ושבה קיימת החברה . הכסף מעסיק את אקסנפלד ברומאן לכל אורכו באינטנסיביות שאין דומה לה . כמעט בכל עמוד מופיעים כאן ענייני תשלום וקבלת ממון , הלוואות , משכונות , רווחים והפסדים , מחירונים ודמי שירות , גנבות וחשיפתן . כל אלה מתמצים בסופו של דבר בסכומים נקובים מפורשות , כביכול ניתן היה למחבר להצמיד כמעט לכל פרשיה שבסיפורו שווה ערך מספרי כספי . כ...  אל הספר
מוסד ביאליק