ג. ההקשר הסטרוקטוראלי־הז'נארי

אף אותם דיונים , הניגשים לבירור פרשת ה'שטערנטיכל' גם מצידה הסטרוקטוראלי , אינם מסבירים אותה הסבר משכנע או מלא . דוגמה לפירוש בלתי משכנע מסוג זה ניתן למצוא במאמרו של מ . עריק , שכבר הוזכר לעיל , ובו דיון מדוקדק ביצירת אקסנפלד כולה וב'שטערנטיכל' בתוכה . ( 1931 ) אמנם , מאמר זה , המתבסס על הנחות ועל מיתודות—ניתוח מארכסיסטיות , חותר כולו , כפי שמלמדת כותרתו , לחישוף 'המהות החברתית של יצירת אקסנפלד . ' דווקא משום כך מוצג בו מוטיב ה'שטערנטיכל' בדרך ל ^ יש בה משום פ 1 רמאליזם שטחי . ג י ו ס ת ו של עריק : ערבוביה בקומפוזיציה של הרומאן עריק מוצא ב'שטערנטיכל' צירוף בלתי מאוחה של שלוש או אפילו ארבע מיתודות קומפוזיציה . הרומאן נפתח , לדעתו , כ'רומאן התפתחות' ' ) אנטוויקלונגס ראמאן , ( ' ושמונת פרקיו הראשוגים עוקבים אחר צמיחתו של הגיבור . אחריהם נקטע נוסח סיפורי זה , ואת מקומו תופש הנוסח של 'רומאן הדרך' ' ) וועג ראמאן ) הפיקארסקי ; מופיע כאן תיאור מסעותיו ונדודיו של מיכל , שבו משולבים גם סיפורי משנה , כמנהג הרומאן הפיקארסקי ( כגון סיפור ליפא לוויט וה'שטערנטיכל' המזויף . ( בחלקו האחרון של הסיפור , ...  אל הספר
מוסד ביאליק