ח. המשמעות

השאלה היא : מה ביקש מאפו לומר ברומאן , שמיבנהו אורגן בצורה מיוחדת כלבך ; מה היתה 'אמת הלב האנושי / שמצאה את ביטויה המפולפל והמחושב במהלך סיפורי ארוך זה , שתחילתו כובד שמתוך הדר מסורבל , והמשכו דראמה סוערת , המקלעת אותנו בעוז ממשבר לפתרונו , מהי תפישת החיים הכוללת , ה'פילוסופית , ' שגובשה בצורה עלילתית אמנותית מיוחדת זו י ' אשמת שומרון' כרומאן 'פילוסופי' על פי ההערכה המקובלת נראות אלו שאלות שלא לעניין . במיוחד חייבת להיראות שלא במקומה השאלה על דבר ה'פילוסופיה' של מאפו ב'אשמת שומרון . ' מה לחוזה חזיונות תמים ולפילוסופיה ? עם זאת , אין מקום לספק בכך , שב'אשמת שומרון' ביקש מאפו בפירוש לכתוב רומאן 'פילוסופי . ' היינו , הוא ניסה ליצור כאן 'חזיון , ' המבטא 'הגיון' מסוג רם וכולל . אין גם מקום לספק בכך , שמאפו היה יוצר בעל 'אוריינטאציה' פילוסופית . העידו על כך בני מקומו וזמנו , שלא היו שבויים לקסמה של אגדת החוזה התמים והילדותי . אחד מהם העיד על העניין המתמיד שגילה מאפו במשנתם של גדולי הפילוסופים הגרמניים האידאליסטיים . תחילה התעמק בספריו של קאנט , אם גם לא תמיד ירד לעומקם . אחר כך 'נגרר הרבה אח...  אל הספר
מוסד ביאליק