ה. תסבוכת ומהימנות בסיפור־המעשה

מתוך הגישה החדירה לבעיית האיפיון , תתאפשר גם הבנה רחבה יותר של בעיות רבות אחרות , כגון בעיית המהימנות המציאותית או ההסתברות והסיבתיות בעיצוב הפאבולה , שגם היא , בייחוד בנידון 'אשמת שומרון / היתד . — מימי ציטרון ואילך — עיקר בביקורת השלילית על סיפורי מאפו . דבריו של נורתרופ פריי , שצוטטו למעלה בתורת תיאור ההולם את גיבוריו של מאפו , נטולים מאיפיון מפורסם של ארבע צורות יסוד בסיפורת : הרומאן , ( novel ) הרומאנס , האוטוביוגראפית והאנאטומיה . ארבע צורות אלו , טוען המבקר התיאורטיקז , נידונות כולן במסגרת הפואטיקה של ז'אנר אחד ( הרומאן , ( והדבר הביא לבלבול מושגים , להפעלת קני מידה , המתאימים לצורה אחת , בדיון ביצירה המבוססת על טופס של צורה אחרת , ומכאן כמה מן המישגים היסודיים ביותר באינטרפריטאציה ובהערכה של יצירות סיפורת . הדברים שצוטטו למעלה מתארים את טיבם של גיבורי הר 1 מאנס על פי ההבדל ביניהם לבין גיבורי הרומאן , ואין ספק שכל סיפוריו של מאפו חייבים להיות מסווגים — לפי הגדרותיו של פריי , ולא רק לפיהן — כרומאנסים . מכך משתמע , כמובן , שהפעלת קני המידה של הרומאן הריאליסטי בשיפוטם היתד . טעות ...  אל הספר
מוסד ביאליק