ד. הסגנון השיבוצי

שלישית , מי הבריכות ה'נחפים בכסף' משקפים , כמובן , גם את פסוקי המקרא , המשובצים בלשונו של מאפו על כל צעד ושעל . למעשה , ניתן לטעון , נשקפת אלינו מתחת לרצף התיאורי והתחבירי של המשפט המתאר את הבריכות , ממש כאבני פסיפס בקרקעיתה של בריכה רדודה , מכיתות של פסוקי מקרא שצומדו זו לזו . בולט במיוחד שבר הפסוק המבריק מתהלים סח , יד : 'כנפי יונה נחפים בכסף . ' לא פחות ישיר הוא השימוש בצירוף 'שתי תורים או שני בני יונה , ' המופיע פעמים רבות בהקשר פולחני בספר ויקרא ופעם אחת בספר במדבר . שברי מקראות קטנים יותר ניטלו באורח ישיר או עקיף מפסוקים כגון 'כערבים על יבלי מים' ( ישעיה מד , ד ;( 'יסובוהו ערבי נחל' ( איוב מ , כב ) ; 'עיניו כיונים על אפיקי מים' ( שיה"ש ה , יב ;( 'הסבי עיניד מנגדי שהם הרהיבוני' ( שם ו , ה ;( 'עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול' ( תהלים קד , יב ) י 'נרוה דודים עד הבוקר נתעלסה באהבים' ( משלי ז , יח ) וכר . ' יש אפוא מקום לבדוק את התיאור הנדון כאן כדוגמה מובהקת ביותר לסגנון שנהוג לכנותו 'שיבוצי' או 'פסיפסי , ' זד . הסגנון שעליו יצאה חמתם של משוררים ובעלי תורת השיר מימי 'לשון ל...  אל הספר
מוסד ביאליק