הציפוי המזהיר האמנות המליצית של אברהם מאפו ב'אהבת ציון'