תוכן העניינים

הקדמה עמ' 11 הציפוי המזהיר האמנות המליצית של אברהם מאפו ב'אהבת ציון' 51—15 א . שדמות בית לחם ' 7 ב . בריכות המלד ג . המקום הנחמד ד . הסגנון הקיבוצי ה . הפוליפוניה של המליצה 32 ו . הציפוי המכסה על הכיעור 36 ז . היונה והפרס ח . אור יקרוח 47 ארמון נוטש סרקי מבוא ל'אשמת שומרון' א . 'אשמת שומרון' בעיני יוצרה 55 ב . הקוראים והמעריכים 75 ג . הרהורים מיתודולוגיים 94 ד . גיבורים ב'שחור לבך 99 ה . תסבוכת ומהימנות בסיפור המעשה 112 ו . פאבולה והגות 118 ז . המיבנה 124 ח . המשמעות 146 ט , טבע ותרבות 157 י . בעניין הלשון 167 שביס הפנינים או על התועלת שבזיוף עקרון המציאות ברומאן 'ואס שטערנטיכל' לישראל אקסנפלד 216—177 א . שביס הפנינים ושיקופו הספרותי 179 ב . ההקשר האתנ 1 גראפי 184 ג . ההקשר הסטרוקטוראלי הז'אנרי 191  אל הספר
מוסד ביאליק