בין חזון לאמת ניצני הרומאן העברי והיידי במאה ה-19

דן מירון : בין חזון לאמת הרומאן בספרותנו החדשה עיונים ומחקרים דן מירון בין חזון לאמת ניצני הרומאן העברי והיידי במאה ה תשע עשרה מוסד ביאליק DAN MIRON FROM ROMANCE TO THE NOVEL STUDIES IN THE EMERGENCE OF THE HEBREW AND YIDDISH NOVEL IN THE NINETEENTH CENTURY  אל הספר
מוסד ביאליק