החוק היהודי הראשון

הצעת החוק , שכונה "חוק להבטחת יתר איזון בחיי החברה והכלכלה" ונודע לימים בשם "החוק היהודי הראשון , " הוגשה לפרלמנט ב 8 באפריל . 1938 ביסוד ההצעה היתה ההנחה — שנתבארה בנימוקי החוק — שהשפעתם של היהודים בכלכלה ובמקצועות החופשיים מזיקה מבחינה לאומית , בייחוד נוכח הניכור בין היהודים לבין הערכים והמסורת של האומה . נימוקי החוק התייחסו גם לתקדים ההיסטורי בשנות ה 80 של המאה התשע עשרה , כאשר המפלגה האנטישמית דאז תבעה הסדר ממלכתי של השאלה היהודית . הדיון על החוק בבית הנבחרים , במאי ' , 1938 היה הדיון היהודי המקיף ביותר שנערך על במה זו מאז דיוני הנומרוס קלאוזוס בראשית שנות ה . 20 על רקע האווירה הפוליטית ששררה אז , חודשיים לאחר סיפוח אוסטריה , אין זה מפתיע שהחוק נתמך על ידי רוב גדול . מה שהפתיע היה דווקא היקף ההתנגדות . בראש המתנגדים עמדו שתי המפלגות הקטנות שבאופוזיציה , הסוציאל דמוקרטים והליברלים . המפלגה הליברלית ייצגה במידה רבה את הבורגנות היהודית הזעירה . מנהיגה היה קארוי ראשאי Rassay Karoly , 1886- ) , 1958 לא יהודי , ( משרידי הליברלים מן האסכולה הישנה , שבמשך הקריירה הפרלמנטרית הארוכה שלו ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי