ביבליוגרפיה

אבן , 'ד זלינגר י' ובינדר , 'א "מחקר מוכיח : יותר סרטן ברמת חובב , " מעריב , . 9 . 7 . 2004 אבני י' , ( 1996 ) "התפתחות השיטור העברי בנגב המתעורר -1920 , " 1960 חיבור לשם קבלת תואר מוסמך , המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון . אבנרי , 'א אין כותרת , העולם הזה , . 8 . 7 . 1981 אוסצקי לזר , 'ש "הדרום נשכח , ההתנחלויות משגשגות , " מעריב , ספרים וספרות , . 1 . 3 . 2002 אורן א' , ( 1979 ) "באר שבע במערכות הנגב , תרצ"ט תש"ט , " בתוך : י' גרדוס וא' שטרן ( עורכים , ( ספר באר שבע , ירושלים : כתר , עמ' . 162-119 אזולאי , 'י "מיזם : לייקר הנדל"ן בשכונות כדי למשוך קהל מבוסס , " הארץ , . 24 . 6 . 2005 אחד העם , ( 1904 ) על פרשת דרכים , מהדורה שלישית , חלק ראשון , ברלין : אחיאסף . אטינגון ר' , ( 1979 ) "תקופת המנדאט הבריטי , " בתוך : י' גרדוס ואי שטרן ( עורכים , ( ספר באר שבע , ירושלים : כתר , עמ' . 80-69 אלדר , 'ע "נתניהו , ברק , ברוורמן . אותו חומר , " הארץ , . 9 . 9 . 2005 אלון י' , ( 2001 ) "יחסי שבט ומדינה בעבר הירדן המנדטורית : השבטים וכינון המדינה המודרנית , " ג'מאעה , ח , עמ' . 115-84 אל ...  אל הספר
כרמל