העיר העתיקה של באר שבע כפתרון לניכור של הבדואים בנגב

יש באוכלוסייה זו , העוברת תהליכים של שינוי , פוטנציאל כמעט בלתי נדלה לפיתוח כלכלי חברתי היכול לשנות את תפישת האוכלוסייה הבדואית בנגב מנטל למשאב ראשי ליצירה מטרופולין , me הפיתוח החברתי נכון שיושתת על העקרונות הבאים : א . פיתוח במקביל של ייחוד תרבותי קהילתי לצד שיתוף תפקודי , היוצרים יחד את הזהות והסולידריות כאחד ואת הבית המשותף המטרופוליני ( מתוך עיקרי מדיניות התכנון של מטרופולין באר שבע . ( קבוצה נוספת בנגב הזקוקה לתהליך מודרניזציה הדרגתי ורגיש היא 32 האוכלוסייה הבדואית . תחת השליטה הישראלית הציונית ביטחוניסטית נאלצה האוכלוסייה הבדואית לסגת מאורח החיים הנוודי המסורתי שלה ביתר שאת . המעבר למערך של יישובי קבע ( העיירה הראשונה , תל שבע , הוקמה בשנת , ( 1968 שהקימה המדינה לבדואים מתוך אינטרס לאומי טריטוריאלי , יצר אצל הבדואים בעיות חברתיות וכלכליות המאפיינות חברה במעבר , כמו נשירה מלימודים , אבטלה ועבריינות . כדי להקל את התהליך הכולל של שינוי חברתי יש להקים מוסדות תרבות המשאירים מקום של כבוד למסורת גם בעתיד . פעולה זו אכן נעשית , אבל ספק אם יש בה הכוח להתמודד עם הניכור הגדול של האוכלוסיי...  אל הספר
כרמל