העיר העתיקה של באר שבע כפתרון ל"מצוקת הפריפריה" בעיירות הפיתוח

התחום בו נקבעות זכויות חברתיות איננו בלעדי לשאלות של רווחה , דיור , בריאות וחינוך . על פי התפיסה הרפובליקנית מתפרשות זכויות אלה גם לתחומים בהם נדרש היחיד ליטול חלק אקטיבי בפעילות הקהילתית ובכך לבסס את הזיקה לקהילה בה הוא חי ולתת ביטוי לזיכרון הקולקטיבי ולזהות התרבותית אותם הוא נושא עימו . עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי והבנייתה של הזהות המשותפת הם למעשה צורך אישי של כל פרט באשר למימוש זיקתו לחברה ( הנרייט דהאךכלב על יצירה קהילתית כצורך אישי . ( המצב הבעייתי בנגב מוצג בדרך כלל באמצעות שיעורי אבטלה גבוהים , רמת הכנסה נמוכה של אלה שהעובדים ושיעורי הצלחה נמוכים במבחני הבגרות - בעיקר אצל האוכלוסייה היהודית ממוצא מזרחי ובקרב הציבור הבדואי . המצב אצל תושבי הנגב ה"אשכנזים" - הנוטים להתגורר במועצות אזוריות ובמועצות מקומיות נפרדות - 26 הוא טוב בהרבה . ואולם הרמה הנמוכה של תחום התעסוקה וההישגים הנמוכים של התלמידים במערכת החינוך הם רק סימפטומים של הבעיה החברתית כלכלית בנגב , ועזיבת הצעירים המוכשרים מונעת כל סיכוי להתגבר עליה ולשפר את תמונת המצב הסטטיסטית . מקור הבעיה , כפי שמציגה הנרייט דהאן כלב ( בה...  אל הספר
כרמל