שכונה ד': מרוקאים "ליד האוניברסיטה"

בשל גודלה בשטח ובאוכלוסים ובגלל תקופות הבנייה השונות בה , קשה לאפיין שכונה זו כיחידה אחת : יש בה אזורי מגורים לרופאי בית החולים בצד שיכון למפוני מעברת חצרים ; דירות "פאטיו" מרווחות בצד אסבסטונים . לבניית בית החולים , ולאחר זמן לבניית אוניברסיטת בן גוריון בשולי השכונה , יש השפעה מרחיקת לכת על דמותה ועל רמת השרותים בה . ברמת השירותים והתחזוקה של הבתים ושל סביבתם חל שיפור ניכר בעקבות בנייתם של מוסדות אלה , בעיקר בחלקים הגובלים בהם . עם זאת החלק הצפוני ביותר של השכונה ידוע עדיין כאיזור שרמת השירותים , רמת הדיור ואיכות הסביבה בו נמוכים , והוא זקוק לשיקום ( יהודה גרדום על מערכת היחסים שבין האוניברסיטה ובית החולים ובין 43 שכונה , 'ד ב"ספר באר שבע . ( " דיירת בניין מוזנח בשכונה ד' בבאר שבע יורדת במדרגות ובידיה פח האשפה . בדרך למכולת הזבל היא מבחינה שדלת הכניסה לדירתה של השכנה לריסה מקומת הקרקע , פתוחה . מוזר . תושבי שכונה ד' הם אנשים למודי פריצות ומקפידים להקשות על הפורצים במלאכתם . אז להשאיר דלת פתוחה ? ( כתבה עיתונאית מהזמן הזה המשתמשת בדימוי השלילי של 44 שכונה . ( 'ד סמיכותה של שכונה ד' - א...  אל הספר
כרמל