השסע העדתי והקלון הלבנטיני של באר שבע (סיכום)

החומר האנושי ( בגרמניה ) הוא טוב יותר משחשבתי קודם , בייחוד לאחר שבאתי לשם מתוך המחנות במרסיי של הצפון אפריקנים ( יצחק רפאל , ראש מחלקת העלייה של הסוכנות , 73 בישיבה של הנהלת הסוכנות ב 29 באפריל . ( 1949 השימוש במונח "חומר אנושי" הוא סימפטום לתקופה שנראה שלעולם לא תחדל לתת את אותותיה בחברה הישראלית . השימוש החופשי של המנהיגים בביטויים קיצוניים וישירים כל כך - מתוך נקודת מבט פרגמטית של קיום המדינה - הכשיר יחס מתנשא ומזלזל של אזרחים יוצאי אירופה אל העולים ה"מזרחים" מאסיה ואפריקה בשנות החמישים . השנים הראשונות לאחר קום המדינה ניכרו בסלידה ובעוינות עמוקות של "אשכנזים" כלפי "מזרחים , " בשל התנגשות עזה בין הכמיהה של הוותיקים לחיים חברתיים ליברליים בעלי צביון מערבי ובין הצורך שלהם להמשיך ולשאת באחריות קולקטיבית למען עולים שאיימו , לכאורה , לחסל כל שמץ של צביון אירופי בחברה הישראלית . דרגות גבוהות כאלה של אירופוצנטריות , 7 הציטוט מופיע אצל שגב , שם , עמ' . 155 באמצע המאה העשרים , חושפות את טיבו המיוחד של השסע העדתי לעומת השסע האתני הרגיל בחברות הטרוגניות מערביות : החטיבות העדתיות , שמסלול היס...  אל הספר
כרמל