סלידה מעולים ומורשת המלחמה כמקור לדומיננטיות של מפא"י

אף על פי כן , שלוש הקבוצות הללו - תנועת העבודה מזה , הציונים הכלליים מזה וחרות , נטו במחצית שנות החמישים לטעון כי החברה אינה נראית כפי שאמורה היתה להיראות וכי היה זה במידה משתנה של אחריות , אשמתה של חברת הוותיקים , כי לא גייסה מתוכה תעצומות נפש ולא פעלה מתוך 56 שם , עמ' . 277 דן סואן , "זוהמה , ניוון ושמד . " מצוטט אצל תזין , שם , עמ' . 275 מחויבות קולקטיביסטית [ בכל הקשור לקליטת העולים מאסיה ואפריקה - א"כ ] ( אורית רוזין מעלה את רגשות האשם 58 של הוותיקים בנוגע לקליטת העולים . ( הדומיננטיות של מפא"י במערכת הפוליטית הישראלית נתפסת , ובצדק , כגורם המעצב העיקרי של המדינה והחברה בישראל . הממשל הצבאי הממושך על ערביי ישראל , שעדיין נתפסים כבעיה ביטחונית קרקעית , והסטטוס קוו היציב שנוצר באמצעות "הברית ההיסטורית" עם המפד"ל הם שתי דוגמאות בולטות לכך . להלן אטען שבכל הקשור לעיצוב השסע העדתי כשסע תרבותי בין "מפותחים" ל"נחשלים" יש למפא"י תרומה מכרעת . הצבעתם הגורפת של בני עדות המזרח השונות לחרות ( למרות שוני תרבותי בין העדות , שלא נחשף דיו והיה אמור להביא להעדפות אידאולוגיות שונות ) היא הוכחה טובה...  אל הספר
כרמל