המעברות: מוקד של גועל נפש גזעני

מחנות העולים , סמל הניצחון , הפך לבעיה הכאובה ביותר 51 ( פולס על מהותם של מחנות העולים ב . ( 1949 יש לשים קץ למחנות ( העולים . ( להקים ברחבי הארץ שיכוני עולים , ואפילו לתקופת מעבר בלבד ( כלומר להקים מעברות . ( בחודש האחרון אני מרבה לבקר במחנות העולים , וסופג את אווירת הלענה של חייהם . הדבר מחלחל בתוכי ומכה על קדקודי ואני מבקש מזור ומוצא . הפתרון מוכרח להימצא , הוא בתוכנו , בתוך הארץ הזאת , בתוך עמנו [ ... ] יש להוציא 5 פולס ( שם עט " , ( קליטת עליה - תפקידים וטעויות . " המלאכה הזאת , שהיא בידי קומץ פקידים מסורים ולהטילה על היישוב כולו , על עריו ומושבותיו , מושביו וקיבוציו ( לוי אשכול , ישיבת הנהלת הסוכנות , מארס " . ( 1950 קריאתו הנרגשת של לוי אשכול אל הציבור הוותיק לפתוח את שעריו בפני ציבור העולים עמדה ברקע חיסול מחנות העולים והקמת מעברות בסמוך ליישובים ותיקים . מהלך זה נועד בראש ובראשונה להעביר את הנטל הכלכלי והחברתי של הקליטה ממוסדות ממלכתיים שקרסו אל ציבור האזרחים . נראה שאשכול ידע שבעיני הוותיקים מדובר בבקשה שאין למעלה ממנה . דרגות הסלידה הגבוהות של הוותיקים מן העולים - היסטריה ש...  אל הספר
כרמל