הפרת משטר הצנע: אינדיבידואליזם בלתי לגלי

אתם יודעים ומכירים את העולים במקומות הללו , אתם יודעים שאין לנו שפה משותפת איתם . אין רמת תרבותנו מתאימה לדרגת תרבותם , אורח חייהם הוא אורח חיים של ימי הביניים 49 ( ח"כ שושנה פרסיץ , הציונים הכלליים . ( משך זמן מה , אף קיימו הותיקים את הצווים האידיאולוגיים שעליהם ובעבור הגשמתם נאבקו בעבר . אולם המחוייבות של הוותיקים לערכים המשותפים ובראש וראשונה למדיניות 4 דן הורוביץ , ( 1960 ) "בין 'חברה חלוצית' ל'ככל הגויים . "' 49 תום שגב - 1949 , ( 1984 ) הישראלים הראשונים , עמ' . 155 העלייה החופשית - שהיתה הסמל המרכזי של הקולקטיביזם הלאומי הלכה ונשחקה [ ... ] ניתן לשער , שאף רגש הסלידה שחשו הותיקים כלפי עולים אלה , מנהגיהם ותרבותם , תרם תרומה משמעותית לשחיקה ( אורית רוזין על שחיקת הקולקטיביזם אצל הוותיקים עם קום המדינה . ( התבטאויות מן הסוג שהשמיעה שושנה פרסיץ , על נחיתותם התרבותית של העולים מאסיה ואפריקה , היו אז דבר נפוץ שביטא רמה גבוהה ביותר של סלידה , עוינות וחוסר התחשבות . ברצוני להתמקד בסיטואציה המיוחדת שיצר היחס הזה . כבר עמדנו לעיל על הנוכחות הגבוהה של אירופוצנטריות שיצרו המאבקים בין יהודי...  אל הספר
כרמל