השסע העדתי: מקרה ייחודי של סלידה בתוך קבוצה אתנית

השיוך העדתי בישראל איננו "אתני" במובן הרגיל של קבוצות מוצא נפרדות , החסרות מלכתחילה תרבות זהות או תודעה משותפות ( בדומה למהגרים לארה"ב , ( אלא מדובר כאן בגלויות מקובצות של אותה קבוצה אתנית או אומה ( כמו הגרמנים שעברו ממזרח גרמניה למערב גרמניה לאחר מלחמת העולם השניה . ( מכאן שהפרימורדיאליות בישראל היא גורם מסייע ולא מכשול ( סמי סמוחה נוגע בסוגיה ייחודית ורגישה של מייסדים ומהגרים המשתייכים לאותה קבוצה אתנית " . ( הטיעון בדברים שלמעלה , על ההבדל בין השסע העדתי בישראל לשסעים אתניים במדינות מערביות אחרות , מקורו במה שסמוחה בחר לכנות באותו מאמר "הגישה התרבותית , " גישה שמייחסים לה אוריינטציה ממסדית גם בשל הקשר החזק שלה לתזת 4 מיכאל שלו וגל לוי , ( 2004 ) "המנצחים והמפסידים של : 2003 אידיאולוגיה , מכנה חברתי ושינוי פוליטי . " המחברים דנים בצמד "שלום והפרטה" כשני יעדים דומיננטיים , שנקשרו זה בזה , בשנות התשעים . המאמר אף מסביר את הצלחתה של "שינוי" בבחירות 2003 דרך הממד המעמדי עדתי , שמעמיד את ש"ס כגורם מאיים על הערכים ועל האינטרסים של המעמד הבינוני . 4 סמי סמוחה , ( 1984 ) "שלוש גישות בסוציולו...  אל הספר
כרמל