פרק רביעי אירופוצנטריות בחברה הישראלית - "אשכנזים", "מזרחים" ו"ערבים"

גלים של לבנטיניזם ושל בערות עלולים לשטוף אותנו ואת ערכי התרבות שיצרנו בארץ על ידי תנועת התחייה הציונית ( דבריו של משה קול , " יושב ראש עליית הנוער ומראשי המפלגה הפרוגרסיבית בשנות החמישים , לנוכח העולים שבאו מאסיה ואפריקה לאחר הקמת המדינה ' . ( אני טוענת שכל התופעות הבאות : ההתפתחות של אי השוויון האתני בין יהודים בישראל , היחסים בין ערבים ויהודים , השסע בין חילונים ודתיים ואפילו דמותה של התנועה הפמיניסטית , ניתנות כולן לתרגום כהמשכיותו של אותו דפוס היסטורי ( שליווה את היהודים בגולה ) של אוריינטליזציה והתמערבות . כך למשל , בשנות החמישים הדירו מהגרים ותיקים ממזרח אירופה את המזרחים מעמדות השפעה בחברה הישראלית מכיוון שהגעתם של המזרחים ערערה את בטחונם בזמן שהם עצמם לא סיימו עדיין את התמערבותם . ( עזיזה כזום בפתח מאמר על שורשי התרבות המערבית 2 והאירופוצנטריות בישראל . ( מכיוון שעניין עיקרי בספר הוא עצם הסטיגמה הלבנטינית הקשה של באר שבע , עולה הצורך לדון בכוח האירופוצנטרי הגדול והמיוחד שיש בחברה הישראלית , שדוחף בעוצמה לחפש ולמצוא אובייקטים שאפשר לתייגם כלבנטינים . תיוג שכזה מסייע בידי המרכז ה...  אל הספר
כרמל