מפת תפוצת השבטים הבדואים לפני 1948 ולאחר מכן, ב"אזור הסייג"