באר שבע הישראלית והבדואים: היחס לשוק הבדואי כמראה

שקט ודממה שוררים תמיד בכל העיירה , ורק יום רביעי , שהוא יום השוק , מכניס בה רוח חיים . 124 ( עיתונאי עברי בימי התורכים . ( יום השוק היה היום הרביעי לשבוע , וביום זה היו הבדווים באים לעיר כדי למכור את תוצרתם ולקנות מה שדרוש להם [ ... ] העיר הרדומה בכל ימות השבוע הייתה מתעוררת לחיים , החנויות היו מלאות קונים והמסעדות ובתי המלון היו מתמלאים באורחים מהסביבה וממקומות אחרים . ( חירם דנין , איש הכשרת היישוב ותושב העיר בתקופת המנדט . ( בין אם קיים לכך צידוק ובין אם לאו , אין בשריד זה של יריד הנוודים המדברי אפילו כדי לרמוז על הפעילות שהייתה קיימת בו עד סוף שנות השישים . ( החוקר גד כהן מבכה את גסיסתו של השוק הבדואי בשנות 26 השבעים ' . ( 12 במונח הזה השתמש האדריכל אלי אילן מעמותת "במקום , " והוא הופיע בעלון עמותת "נגב בר קיימא , " מס' , 4 פברואר . 2004 ' יי עיתון "הפועל הצעיר , " ט"ז באדר תרע"ב . ( 1912 ) הציטוט מופיע אצל אילן גל פאר , ( 1979 ) "באר שבע והבדווים , " ספר באר שבע , עמ' . 291 12 חירם דנין , ( 1969 ) "מאברהם אבינו ועד המנדאט הבריטי , " עמ' . 19 הציטוט מופיע גם אצל גל פאר , שם , עמ' ....  אל הספר
כרמל