תרשים התפתחות האקולוגיה העירונית של באר שבע בשנות ה־50 וה־60