שליטת הוותיקים בעיר באמצעות ההסתדרות

שליחי ההסתדרות ופעיליה החלו לפעול בעיר עוד לפני הממשלה , הן בשטח הכלכלי והן בשטח הארגוני . מבחינה כלכלית הייתה ההסתדרות הגורם העיקרי שפעל בבאר שבע בשנים הראשונות ומקומה היה רב בקליטת העולים ( נעמי פרג'י . ( Histadrut pumps life into ancient capital of the Negev ( כותרת מתוך ירחון הסתדרותי שהופץ בארצות הברית ) לא טיפלנו בענפי תעשיה שיהודים בארץ ובחוץ לארץ הרבו לעסוק בהם . מגמתנו היתה להשאיר את היוזמה בפיתוח ענפים אלה בידי משקיעים פרטיים וקואופרטיביים . מדיניות זו תאמה את אופי מפעלנו : הרי ראינו כחובתנו להשלים את החלל ביכולת המעשה של העם היהודי , חלל שמאות שנות גלות יצרוהו ( הלל דן , מנהלה המיתולוגי של סולל בונה . ( " במקום שבו אין איש - שם מקומה של ההסתדרות . " את הציטטה הזו לא לקחתי מעלון או מפרוטוקול של אחת מוועידות ההסתדרות ( אף שהיא לבטח מופיעה בהם , ( אבל נראה שאין אמירה קולעת מזו לבטא את מהותו של הגוף הענקי והייחודי הזה . לאחר קום המדינה היתה באר שבע , אפילו יותר מהנגב הצפוני בשלהי תקופת היישוב , אתר קלאסי לפעילותו של הגוף האקטיביסטי הזה , שהשאיפה הציוניסטית להוכיח את חריצותם של ה...  אל הספר
כרמל