בן־גוריון נגד טוביהו : שדה בוקר או באר שבע כבירת הנגב

הרעיון של פיתוח הנגב היה דומיננטי במחשבתו של ד . בן גוריון , כך שעם סיום מלחמת העצמאות , באר שבע היתה חלק מהתכניות של פיתוח הנגב ( נעמי פרג'י , עמ' . ( 1 בךגוריון , שדחף לפתח את הנגב , הביא להקמתה של "ועדת הנגב" ביוני . 1949 תחום פעילותה של ועדת הנגב היה דרומה מבאר שבע כך שהעיר הוצאה מתחום פעילותה של ועדת הנגב ( שוב נעמי פרג'י , עמ' , 49 בדברים שסותרים את הציטוט הקודם . ( אחת השגיאות שעוברת באופן כמעט אוטומטי מדור אחד של חוקרים למשנהו קשורה ביחסה של ממשלת ישראל לבאר שבע בעשור הראשון למדינה . אף שבכל מאמר או ספר העוסקים בהתפתחותה ובמעמדה של העיר יש עובדות המעידות בבירור שבאר שבע לא היתה בראש מעייניה של הממשלה , הנחת היסוד , ולא רק המסקנה , היא שממשלת ישראל רוצה לראות את באר שבע כעיר מחוז ממשית - גדולה ומפותחת . משתי הציטטות שלעיל אפשר לעמוד על המודעות הנמוכה של פרג'י לסתירה שבין הציטטה הראשונה לשנייה . המועדות לטעות בעניין זה קשורה כמובן לקשר החזק של בן גוריון לנגב , שבו ראה שטח שבאמצעותו תובטח זכות קיומה של המדינה היהודית הטרייה . אלא שבעיני בן גוריון היו באר שבע והנגב שני דברים נפרדים...  אל הספר
כרמל