האובססיה של דוד טוביהו

בכוח המרץ והרצון ובאמצעות חינוכנו הצבאי ובעזרת כלי העבודה המודרניים אפשר לגבור על כל קושי ולהפוך את הנגב החרב והשמם למקום ישוב ועבודה ( חזון גדוד העבודה , שטוביהו היה חבר בפלוגת העמק בו , ערב הקמתו ב \( 1920 בקיץ שנת 1929 עברתי לעבוד בתחנת הכוח בנהריים ומצאתי במסגרת זו תשובה לסערות הנפש שליווני בחיי השגרה במשק הקיבוצי [ קיבוץ גבע - א"כ . [ ההתרוצצות האידיאולוגית באותה תקופה בתוך הקיבוץ ומעמדו של הקיבוץ בתוך כלל הארץ - החלישו בי את הרצון לקשור את חיי בתנועה זו . במסגרת "סולל בונה" הכרתי את חיי החברה הפועלית בארץ , וביססתי את השתייכותי שלי לחברה זו . השתוקקתי גם להיות שותף למבצעים הקובעים את תחומי הארץ וגבולותיה ולכבוש את מלאכת הבנייה , הסלילה והחציבה כמקצוע להמוני יהודים , במקום להשאירו בידי הפועל הערבי המקומי 4 ופועלים עונתיים מארצות האזור ( דוד טוביהו . ( בשעה 9 : 15 בבוקר ה 21 באוקטובר 1948 נקלט שידורו של מפקד החילות שפרצו לבאר שבע : "העיר שלנו . " חצי שעה אחרי כן נכנסו אל העיר שני גדודים מחטיבת הנגב של הפלמ"ח וגדוד 2 של החטיבה המשוריינת . לאחר שעה קלה יצאו הכובשים מהעיר ונערכו להג...  אל הספר
כרמל