העיר הרביעית של ישראל? "שיכון לדוגמה" בלי "גימנסיה"

קו טלפון , מברקה ודואר נע נפתחו בבאר שבע . קשר טלפוני בין באר שבע לבין חלקי הארץ , נחנך אתמול ב 10 : 30 בבוקר . המנהל הכללי של הדואר מר צבי פריהר פתח את הקו בשיחה עם ראש הממשלה ועם שר התחבורה , ומסר להם את ברכת הנגב לפתיחת הקו . ראש הממשלה מסר ברכה למר פריהר 1 . אורן , שם , עמ' . 147 ופריסת שלום ל"אברהם אבינו ונכדיו . " שר התחבורה ענה ב"ברוך מקשר קצות המולדת" ( ידיעה בעיתונות הארצית 41 מראשית שנות החמישים . ( שאיפתה של באר שבע להידמות לשלוש הערים הוותיקות והגדולות מחייבת היכרות מסוימת , קצרה אמנם , עם דרך התפתחותן רהתעצברתן בתקופת היישוב . היכרות שכזו תוכל לסייע להבין את התנאים הקשים שבהם פעלו טוביהו ואנשיו - כפי שיתואר בהרחבה בפרק הבא - להגשים שאיפה זו . יש לשער שגם אילו היה הרכב האנשים המגיעים לבאר שבע שונה , כלומר יותר עולים מאירופה ויותר ותיקים , בכל זאת היתה ניצבת באר שבע בעמדת נחיתות מובהקת לעומת שלוש הערים הגדולות . ההוויה היישובית עיצבה את הערים הוותיקות ואת המוסדות החברתיים שבהן באופן שהוא בלתי ניתן לשחזור לאחר המעבר ממצב של וולונטריות למצב של ריבונות . את זאת הבינו היטב הוות...  אל הספר
כרמל