כיבוש הנגב - האזור הביטחוני של ישראל

עזה בין כך ובין כך , כפי שהסברתי אמש ליגאל אלון , לא ישאירו בשום אופן בידינו . אולם כיבוש באר שבע יש לה ערך 3 אלישע אפרת , ( 1987 ) עיירות הפיתוח בישראל -עבר או עתיד ? עמ' . 32 רב - התנ"ך נתן לה פרסום עולמי . והפסקת אש היום - אם המצרים לא יסרבו - מבטיחה כיבוש זה , ויהיה גורל העיירה אחר כך מה שיהיה ( דוד בן גוריון ביומנו , יום לאחר כיבוש באר שבע בידי כוחות צה"ל . ( אחת הטענות החשובות ביותר שיועלו בספר זה , עניינה הקשר בין באר שבע לאזור הנגב - קשר שאמור לעשות את העיר למרכז אזורי מהותי . האירועים שהתרחשו בעת המעבר מיישוב למדינה מבהירים שלקשר הזה בין העיר לאזור לא מייחסת ההנהגה הישראלית חשיבות , והעיר הופרדה מן האזור . להלן אנסה להראות כי בעיניים ציוניות , עיניו של בן גוריון בעת מלחמת השחרור , נתפס הנגב לא כטריטוריה רחבה סתם , אלא כחבל שיש לו משמעות לאומית מיוחדת . המשמעות הלאומית שקיבל אזור הנגב במלחמת השחרור , כסמל לרוח לאומית גאה הנשענת על כוח התיישבותי וצבאי , התחוורה בהמשך כמכשול , הן בפני פיתוח הנגב והן בפני הקשר בין באר שבע לאזור . בעקבות מאמצי הקהילה הבינלאומית במהלך המלחמה להותיר ...  אל הספר
כרמל