התוכניות להקמת מרכז עירוני עברי ליד באר שבע הערבית - שורשיה של באר שבע כעיר הסתדרותית ו"עצמאית" לאחר הקמת המדינה

שתי יוזמות פרטיות להקמת עיר עברית בסמוך לבאר שבע הערבית הוגשו למוסדות המיישבים בשנות הארבעים . האחת של צבי יהודה שהוגשה בשנת , 1943 והשנייה של ד"ר אריה בן גפן שהוגשה בשנת . 1947 לכאורה , מאחר שאף אחת מן השתיים לא הוצאה אל הפועל לפני הקמת המדינה , אין טעם לדון בהן בפרק הזה , המוגבל לתקופת היישוב . ואולם באמצעות שתי התוכניות הללו אפשר להוסיף וללמוד על מהותם ומעמדם של באר שבע הערבית והנגב בעיני חברת היישוב באותה תקופה . אף ששתי התוכניות הפוכות לחלוטין זו מזו , שתיהן מתוות יחס של נתק ותחרות עם העיר הערבית והתעלמות כמעט מוחלטת מן האוכלוסייה הבדואית של האזור . שתי התוכניות כאחת 2 גל פאר , שם , עמ' . 94 השפיעו בסופו של דבר על התעצבותה של באר שבע , אבל אין ספק שלתוכניתו של צבי יהודה היתה השפעה רבה יותר . את הרעיון לבסס את באר שבע העברית על מוסדות ההסתדרות העלה לראשונה צבי יהודה בתוכניתו , ששימשה לימים בסיס חשוב לאופי פעילותו של דוד טוביהו בעיר לאחר כיבושה במלחמת השחרור . עיקר תוכניתו של יהודה היתה מבוססת על גיוס מוסדות וחברות הסתדרותיים לשם פיתוח באר שבע . המוסדות ההסתדרותיים היו אמורים לפעול ...  אל הספר
כרמל