הפעילות הציונית מקלקלת את ההרמוניה

לאחר הכיבוש הבריטי של באר שבע ושל פלשתינה א"י כולה נדמה היה שהקהילה היהודית שהתרכזה סביב טחנת הקמח מצליחה לשחזר את הפעילות הקהילתית התוססת מן הימים שלפני המלחמה . אף שהחזון התורכי של "אחדות וקדמה" לא היה נחלת השליט האנגלי בבאר שבע , המרכז היהודי בבאר שבע עשה לו שם , ומשך אליו עוד צעירים וצעירות רווקים שראו במקום מסגרת מתאימה שבה יוכלו לשלב התקדמות אישית עם זהות יהודית . דוגמה אחת היתה רופאת שיניים צעירה ששמה אינו זכור . היא הגיעה אל העיר בשלהי " שם , עמ' . 86 שנת 1922 ופתחה בה את המרפאה הראשונה לרפואת שיניים , שזכתה 8 להצלחה רבה . ' הקהילה היהודית בבאר שבע השתקמה אף שבבאר שבע ( שלא כבערים אחרות שבהן היתה פעולת התיישבות שיטתית בחסות מוסדות היישוב ) לא היו מוסדות חינוך עבריים , ואחד הילדים היהודים אף נשלח ללמוד בכותאב " ) חדר" מוסלמי . ( השיקום התאפשר בזכות ההרכב הדמוגרפי המיוחד של הקהילה הבאר שבעית , שהיתה בנויה רובה ככולה מרווקים צעירים ושיעור הילדים בה היה נמוך . ואולם באמצע שנות העשרים נפגמה משהו חדוות החיים של הקהילה היהודית העירונית , ורבים מחבריה , ובכללם גם אותה רופאת שיניים , עז...  אל הספר
כרמל